Online After Lunch Taskforce Meeting: Climate Change and Long-Horizon Portfolio Choice: Combining Theory and Empirics

From September 14 through October 06, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Xander Hut and Mathijs Cosemans (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) presented the research they started in April 2020 with Mathijs van Dijk (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 14 September 2020. This was a Dutch-speaking event.

 

We analyseren de impact van klimaatverandering op het aandelenrisico over lange horizonnen. Klimaatverandering is een proces op lange termijn, maar het ontbreken van historische gegevens over de financiële gevolgen van klimaatverandering maakt analyse van aandelenprijzen over een lange horizon moeilijk. Onze benadering om de niet-informativiteit van historische gegevens te verminderen, is om prior overtuigingen die zijn afgeleid van een theoretisch model over de tijdreeksrelatie tussen verwachte rendementen en klimaatvariabelen in onze schattingen op te nemen. Onze methodologie stelt ons in staat om zowel de totale als de portfolio-specifieke langetermijnimpact van klimaatrisico te bepalen en de impact hiervan op portfolio-keuze te analyseren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners