Actuarial valuation of widow’s pensions and The predictors of individual life expectancy

On Thursday, October 19th, a task force meeting will be organised at Nationale Nederlanden in Rotterdam on the above-mentioned subject. More information about the program and the papers can be found below. The chairman is Arthur van Soest.

Uitwerking nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
Jan de Kort (TiU), Michel Vellekoop (UvA) en Michael Visser (TiU)
Abstract:
In het pensioendebat dat momenteel gevoerd wordt binnen de SER wordt de nadruk gelegd op het ouderdomspensioen. In de praktijk wordt dat vaak aangeboden in combinatie met een nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu de contouren van een nieuw pensioencontract zichtbaar worden dringt de vraag zich op welke gevolgen de veranderingen in het ouderdomspensioen hebben voor deze gerelateerde regelingen, en of ook daar aanpassingen nodig zijn. In dit project zullen voor een aantal van zulke mogelijke aanpassingen diverse scenario’s doorgerekend worden, zodat de haalbaarheid en wenselijkheid van de geschetste alternatieven beter beoordeeld kunnen worden.

Beter zicht op individuele levensverwachting
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt en Emiel Hoogendijk (VUMC)
Abstract
De mogelijke individualisering van het lang-levenrisico vereist dat individuen zicht hebben op hun eigen levensverwachting. Decennialang onderzoek naar individuele predictoren van langlevendheid wijst uit dat individuele verschillen in langlevendheid maar zeer matig kunnen worden verklaard. Bovendien kan de samenhang tussen specifieke predictoren en langlevendheid over de tijd veranderen, en kunnen nieuwe inzichten leiden tot betere predictoren, bijvoorbeeld biologische. Naast individuele factoren spelen ook maatschappelijke factoren een rol – met name veranderingen in de gezondheidszorg. Dit onderzoek richt zich op de voorspellende waarden van individuele- en maatschappelijke factoren voor de individuele levensverwachting en op veranderingen in die voorspellende waarden over 25 jaar, met speciale aandacht voor biologische factoren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2015-2019           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners