Kick off: Individual’s Choices of Comprehensive Pension Plans

De Kick off conferentie van het project “Individual’s Choices of Comprehensive Pension Plans”  zal gehouden worden op maandag 30 oktober op de Erasmus Universiteit.

Het ondersteunen van keuzes tussen combinaties van pensioenproducten

Door verschuivingen in pensioenregelingen en de toenemende flexibilisering in de arbeidsmarkt, wordt aan individuele pensioendeelnemers meer en meer gevraagd om zelf keuzes maken over hoe ze willen sparen voor hun inkomen op latere leeftijd. Daarbij komen vaak meerdere beslissingen samen, bijvoorbeeld op het gebied van eerste, tweede en derde pijler, of van doorwerken en sparen. Een belangrijke uitdaging voor pensioenaanbieders is hoe deze complexe keuzeprocessen het beste kunnen worden begeleid en ondersteund. Dit is tegelijkertijd ook een maatschappelijke uitdaging, omdat onvoldoende of verkeerd gekozen pensioeninvesteringen kunnen leiden tot aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke welvaartsverliezen. In dit Netspar project richten we ons op het ontwikkelen van modellen en online tools die kunnen worden gebruikt om pensioendeelnemers te helpen bij beslissingen over meerdere (onzekere) pensioeninvesteringen. We onderzoeken de spanning tussen de keuzes die deelnemers maken en wat normatieve modellen zouden voorschrijven, en zoeken naar nieuwe manieren om deelnemers te helpen bij complexe keuzes. In deze eerste workshop van ons project presenteren we zowel enkele resultaten van eerder onderzoek, als ook de eerste ideeën uit nieuwe projecten.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners