IBO pensioenopbouw

In juni is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek)-rapport gepubliceerd over over de huidige stand van de pensioenbouw van Nederlandse huishoudens en de betekenis van de pensioenopbouw voor de overheidsfinanciën en de lastendruk van pensioensparen.

Op 10 september organiseert Netspar in samenwerking met het IBO-secretariaat een seminar over dit rapport. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de analyse in het rapport en zullen we stil staan bij de betekenis van het IBO voor de pensioensector, de overheid en het pensioenbeleid.

Programma

13:15-13:40: Inloop

13:40-13:45:
Opening door dagvoorzitter

13:45-14:30:
Analyse toereikendheid van pensioenen: presentatie door Cindy Biesenbeek en reflectie door Marieke Knoef

14:30-15:15:
Analyse omkeerregel: presentatie door Dick van der Sluijs en reflectie door Casper van Ewijk

15:15-15:45: Pauze

15:45-16:45:
Panel over beleidsconclusies met aftrap door Michel Heijdra (voorzitter van het IBO) en reacties van StvdA, pensioenfederatie, APG, zelfstandigenorganisatie.

16:45-17:30: Afsluiting & Borrel

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners