Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

De stijgende pensioenleeftijd stelt nieuwe eisen aan het HR-beleid en de houding van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers. Ontziemaatregelen motiveren niet om langer door te werken, een goed trainingsbeleid wel. Netspar-onderzoek van Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan lieten nut en noodzaak zien om beter te investeren in menselijk kapitaal.

 

Op vrijdagmiddag 25 september organiseerde Netspar een bijeenkomst bij APG in Amsterdam over dit onderwerp. De Grip heeft de belangrijkste conclusies uit de Netspar Brief nader toegelicht, waarna Gerald Janssen (APG) zijn visie op duurzame inzetbaarheid heeft gegeven. FNV en AWVN schetsten vervolgens de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid en pensioen. Yvonne van den Berg (Philips) besprak daarna een praktijkinnovatie: ‘de leerambassadeur’. Afsluitend vond een paneldiscussie aan de hand van stellingen plaats.
Deze bijeenkomst was gericht op HR-professionals, pensioendeskundigen en beleidsmakers.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners