Evaluatie van het Uniform Pensioenoverzicht 2017 en Keuzearchitectuur in de pensioensector

Op dinsdag 11 juli zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij a.s.r. te Utrecht over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

Evaluatie van het Uniform Pensioenoverzicht 2017
Sanne Elling en Leo Lentz (beiden UU)
Samenvatting:
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt sinds 2008 voorgeschreven als wettelijk verplicht document dat ieder jaar door pensioenorganisaties aan alle actieve deelnemers wordt verstrekt. Sinds de start in 2008 heeft het UPO verschillende veranderingen ondergaan. In dit paper analyseren we op welke manier het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zich ontwikkeld heeft qua inhoud en vormgeving. Leidraad bij de analyse zijn de doelen van het document en de mate waarin deze gerealiseerd worden. Ook evalueren we de effectiviteit van het UPO door te onderzoeken in hoeverre de informatie voor deelnemers vindbaar en begrijpelijk is. Natuurlijk blikken we niet alleen terug, maar ook vooruit: wat kunnen we leren van de afgelopen tien jaar en wat betekent dit voor de toekomst van het UPO?

Keuzearchitectuur in de pensioensector
Elisabeth Brüggen en Thomas Post (beiden UM)
Samenvatting:
One heavily debated topic in the Dutch pension industry is whether pension plan participants should receive more freedom of choice. More choice gives more control over retirement planning, but under certain conditions individuals view choices as being complex and confusing, resulting in anxiety and inertia. Should the Dutch pension system introduce more freedom of choice, it is important to create a choice environment that helps participants in choosing and avoids undesirable consequences. To this end, we present research on choice environments, show practical examples from industries with long histories of choice and formulate advice for the pension industry.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners