Afterlunch Webinar – Joost Driessen – Wijzigingen in de uniforme scenario-set

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Joost Driessen (Tilburg Universiteit) meer over het onderzoek “Wijzigingen in de uniforme scenario-set”

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Ludo Nagel (Rail&OV) en Bas Werker (Tilburg Universiteit).

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Wijzigingen in de uniforme scenario-set Elk kwartaal publiceert DNB nieuwe P- en Q-scenariosets die gebruikt worden bij een aantal wettelijk voorgeschreven berekeningen. Uit de praktijkervaring tot nu toe komt het beeld naar voren dat de scenariosets van kwartaal op kwartaal wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat berekeningen op basis van deze scenariosets leiden tot wisselende uitkomsten. Om op een verstandige wijze met de wisselingen om te kunnen gaan, is het van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin opeenvolgende scenariosets van elkaar verschillen en wat de oorzaken hiervan zijn (komen de verschillen voort uit financiële markten of hebben ze ook een andere oorzaak?). Dit topicality project richt zich daarom op de vragen: 1: Zijn de wijzigingen in opeenvolgende scenariosets groot? 2: Zijn de wijzigingen te verklaren uit veranderingen op financiële markten? 3: Hoe kunnen uitvoerders/toezichthouders/wetgever omgaan met deze wijzigingen? Tijdens dit seminar worden tussentijdse resultaten gepresenteerd, die vooral betrekking zullen hebben op de eerste twee onderzoeksvragen.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners