Afterlunch webinar Jelle Lössbroek: Ongelijkheid in de Pensioensituatie van migranten

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Jelle Lössbroek (Nidi) meer over het onderzoek “Ongelijkheid in de Pensioensituatie van migranten”.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Tineke Fokkema, Sabrina de Regt en Marjolijn Das.

Ongelijkheid in de Pensioensituatie van migranten

De groep gepensioneerden die buiten Nederland geboren is, is groter dan ooit: zo’n half miljoen. Volgens CBS-prognoses zal dit over een jaar of twintig waarschijnlijk rond de miljoen gepensioneerde migranten liggen. Deze groep groeit niet alleen snel maar kent ook grote uitdagingen. Waar pensioenarmoede voorkomt onder zo’n 3% van in Nederland geboren gepensioneerden, is dit het dubbele voor gepensioneerden uit Europese landen, en rond de 40% (!) van gepensioneerden van buiten Europa. Ook voor mensen die wél boven de armoedegrens uitkomen, zijn de financiële uitdagingen groot.

Om dit beter in kaart te brengen is het goed dit uit te splitsen. Ten eerste uitsplitsen naar de verschillende pensioenpijlers: in hoeverre ontstaat deze ongelijkheid tussen migranten en niet-migranten door een verschil in AOW-opbouw, in hoeverre door tweede- en derdepijlerpensioenen? Een deel van de gepensioneerde migranten heeft naast hun Nederlandse inkomsten ook inkomen uit hun geboorteland – in hoeverre kan dit hiervoor compenseren?

Ten tweede zit er ook nog grote ongelijkheid binnen de groepen ‘Europese migrant’ en ‘niet-Europese migrant’. Dat hangt samen met de ongelijke migratietrajecten die ze hebben gevolgd. Migranten uit Indonesië, Suriname en Caribisch Nederland zijn verbonden aan Nederland door de koloniale geschiedenis; migranten uit Spanje, Italië, Turkije en Marokko zijn vaker op jonge leeftijd als arbeidsmigrant naar Nederland gekomen; migranten uit voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan zijn gemengder qua leeftijd en vaker als vluchteling naar Nederland gekomen.

Hoe verschillen deze situaties van elkaar en van de niet-migranten, en wat zijn de implicaties?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners