Dossier actualiteit pensioencontract:

Rekenrente, langer doorwerken en de Wet verbeterde premieregeling

Bij de hervorming van het complexe Nederlandse pensioenstelsel spelen vele belangen. Het proces kost tijd en gaat gepaard met veel discussie, waarbij een aantal veelbesproken hete hangijzers te benoemen zijn. Netspar stelt zich ten doel de mogelijkheden voor een goede oudedagsvoorziening – nu en in de toekomst – in kaart te brengen en bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Netspar biedt met dit dossier overzicht, achtergrondinformatie en duiding op elementen uit de actuele pensioendiscussie, vanuit eigen onderzoek over:

  1. Een nieuw pensioencontract
  2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken
  3. Persoonlijker pensioen (ook relevant voor de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling)
  4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

1 Een nieuw pensioencontract

2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken

3. Persoonlijk(er) pensioen

4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners