Dossier actualiteit pensioencontract:

Rekenrente, langer doorwerken en de Wet verbeterde premieregeling

Bij de hervorming van het complexe Nederlandse pensioenstelsel spelen vele belangen. Het proces kost tijd en gaat gepaard met veel discussie, waarbij een aantal veelbesproken hete hangijzers te benoemen zijn. Netspar stelt zich ten doel de mogelijkheden voor een goede oudedagsvoorziening – nu en in de toekomst – in kaart te brengen en bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Netspar biedt met dit dossier overzicht, achtergrondinformatie en duiding op elementen uit de actuele pensioendiscussie, vanuit eigen onderzoek over:

  1. Een nieuw pensioencontract
  2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken
  3. Persoonlijker pensioen (ook relevant voor de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling)
  4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

1 Een nieuw pensioencontract

2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken

3. Persoonlijk(er) pensioen

4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners