Dossier actualiteit pensioencontract:

Rekenrente, langer doorwerken en de Wet verbeterde premieregeling

Bij de hervorming van het complexe Nederlandse pensioenstelsel spelen vele belangen. Het proces kost tijd en gaat gepaard met veel discussie, waarbij een aantal veelbesproken hete hangijzers te benoemen zijn. Netspar stelt zich ten doel de mogelijkheden voor een goede oudedagsvoorziening – nu en in de toekomst – in kaart te brengen en bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. Netspar biedt met dit dossier overzicht, achtergrondinformatie en duiding op elementen uit de actuele pensioendiscussie, vanuit eigen onderzoek over:

  1. Een nieuw pensioencontract
  2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken
  3. Persoonlijker pensioen (ook relevant voor de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling)
  4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

1 Een nieuw pensioencontract

2. Rekenrente en waardering van pensioenaanspraken

3. Persoonlijk(er) pensioen

4. AOW-leeftijd en langer doorwerken

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners